ZENDING


In Mattheus 28:19 lezen we een belangrijke opdracht die de Here Jezus geeft aan de gemeente: Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen”. Vanuit de gemeente wordt op meerdere manieren uitvoering gegeven aan deze zendingsopdracht door uitzending van mensen en financiële ondersteuning van projecten.

Op dit moment zijn wij betrokken bij:

Centraal Azië: Pim van People International
Servië en Oeganda:Margreet Jans
India:Agape Mission van Helen en Zacher Barbhuyia
Israël: Daniël en Rivkah Keijzer


Share by: