WIE WIJ ZIJN


Wij zijn een lokale gemeente van Jezus Christus. Wij houden van Hem en van elkaar.
Daarom willen we elkaar eren, respecteren en het beste uit elkaar naar boven brengen.
Dat doen we door elkaar lief te hebben, elkaar te aanvaarden en elkaar steeds weer opnieuw te vergeven.
Omdat God ons nooit laat vallen, doen we dat ook niet naar elkaar toe!

 We leiden de gemeente met inbreng van (een deel van) de vijfvoudige bediening in een meervoudig leidersteam dat zich aan elkaar onderwerpt.

Voor Leusden en regio Midden Nederland verwachten wij in deze laatste dagen een uitstorting van de Heilige Geest, die de volgelingen van Jezus zal aanvuren met een alles verterende passie om mensen die Hem nog niet kennen, het goede nieuws van redding en verlossing mee te delen. Onze visie voor de gemeente is een gepassioneerde lofprijs en aanbidding die de heerlijkheid en de kracht van God in ons midden brengt, waar genade en waarheid van Jezus wordt gepredikt en waar mensen kunnen opgroeien tot zonen en dochters van God. Opdat zij zullen uitgaan om een impact te hebben daar waar God hen gesteld heeft tot ver daar buiten tot aan Jeruzalem.
Share by: