Bel ons: 555-555-5555Evangelische Gemeente Leusden

door Evangelische Gemeente Leusden 16 nov, 2017
Wij hebben een nieuwe website! Wij werken achter de schermen verder om hem nog mooier te maken!
door Evangelische Gemeente Leusden 16 nov, 2017
De HEERE is mijn Herder

Een psalm van David. De Heere is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.
Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren.
Hij verkwikt mijn ziel; Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid, om Zijns Naams wil.
Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want Gij zijt met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.
Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders; Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende.
Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens; en ik zal in het huis des Heeren blijven in lengte van dagen.

MEER LEZEN

Share by: